Entegre Yönetim Sistemi Politikası
Cantaş; Her türlü ısıtma, soğutma ve klima yedek parçalarının ithalatı, ihracatı, üreticilere ve servis piyasasındaki toptancılara satışı, soğutucu, gaz dolumu ve satışı; Endüstriyel ve ticari amaçlı bireysel ve merkezi soğutma grupları, tasarımı, geliştirilmesi ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Amacımız; sektörde kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorunsuz ve daima aranılan bir firma olmaktır. Müşterilerimize sunduğumuz yedek parçaların, imalat ve hizmetimizin her açıdan beğenilmesi, kaliteli bulunması ve tercih edilmesi bütün Cantaş çalışanlarının gururudur. Bu nedenle;

- Faaliyetlerimizin üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun olması ve bu şekilde proseslerin emniyetli işletilmesini sağlanması ve yayınlanan yeni kuralları takip ederek Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekli geliştirilmesini,

- Müşteri İsteklerini kalite - güvenirlik - maliyet - zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetinin sağlanması,

- Sektörümüzdeki yenilik ve gelişmelerin tam zamanında takip edilerek uygulanması ve bu doğrultuda performansımızın sürekli geliştirilmesi,

- Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarının sağlanması,

- Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesinin sağlanması,

- Hizmet kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak ve kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sürekli geliştirmek için planlı olarak yatırımlarımızın devam etmesi,

- Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlanması, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünü arttırmak esastır.

- Tüm faaliyetlerimizde çalışan personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmak,

- İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak,

- Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak talimler yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak

- Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak

- Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.

- Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek kirletici atıkların asgari miktarda olmasını ve çevresine zararlı hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını ve atıkların tanımlı ve uygun alanlara atılmasını sağlamak.

- Üretim alanları ve ofislerden çıkan atıkların öncelikle miktarlarının belirlenmesini ve ileriki yıllarda planlı bir şekilde azaltılmasını sağlamak için hedef konmasını,

- Cantaş adına çalışan herkesin şirketin Entegre Yönetim Sistemi Politikasını ve hedeflerini özümsemesi için bilinçlendirme eğitimleri sağlamayı,

- Entegre Yönetim Sistemi politikamızın ilgili taraflara ve halka web sayfamız aracılığıyla duyurulmasını,

- Kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmeyi,

- Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları “Sıfır Kaza” hedefine ulaştırmak.

- Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin sürekli geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Çevre Kirliliği” hedefine ulaşmayı,
sağlamayı hedeflemektedir.

Cantaş Entegre Yönetim Sistemi, Cantaş üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuş olup, üst yönetimin tam desteğini görmektedir. Çalışanlarımız, bu sisteme uyulması ve sürekli geliştirilebilmesi yükümlülüğünde ve yetkisindedir.

Erim Ekşioğlu
Yönetim Kurulu Başkanı