Üye Kuruluşlar
SOSIAD

2005 yılında kurulduğundan bu yana SOSİAD üyesi olan Cantaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Erim Ekşioğlu, hâlen derneğin Sanayi Ticaret ve Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Derneğin Amacı

SOSİAD'ın amacı soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı veya imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye'de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamaktır.

Dernek üyelerimizin, SOSİAD'ın "İş Etiği İlkeleri" ni imzalaması ve uygulaması gerekmektedir.

Tarihçe

SOSİAD, 2005 yılı Ekim ayında, sektörün önde gelen ithalatçı firmalarının sektöre canlılık getirmek, sektörün sorunlarına yardımcı olmak, üyeler arası dayanışma ve iş ortamını geliştirmek, pazardan sürekli haberdar olmak üzere, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kuruluşunu başlattıkları bir sivil toplum örgütüdür.

SOSİAD 19.12.2005 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak çalışmaya başlamıştır. 16 üyeyle kurulan derneğimizin bugün 65 firma üyesi bulunmaktadır. 2010 ve 2011 yılları için giriş aidatı 500,00 TL, yıllık aidat 1.000 TL'dir. Derneğe gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir. Her firmadan en fazla 2 kişi üye olabilmektedir.

3. Olağan Genel Kurulu 18 Kasım 2009 tarihinde yapılmış ve oluşan Yönetim Kurulu'nda başkanlığa Yüksel TURGUT seçilmiştir. SOSİAD'ın genel kurul toplantıları iki yılda bir yapılmaktadır. Yeni yönetimin hedefleri arasında üye sayısının arttırılması ve komisyon çalışmalarına hız vererek sektöre daha iyi hizmetlerde bulunmak sayılabilir.
 

ISKID

2009 yılından itibaren İSKİD üyesi olan Cantaş'ı, şirketimizin Genel Müdürü Özgür Arseven temsil etmektedir

Derneğin Amacı

İklimlendirme - Soğutma - Klima İmalatçıları Derneği İSKİD'in amacı, Türkiye'de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında işbirliği sağlamak, üyelerinin sorunlarını çözmek için gerekli çalışmaları yapmak, Türk klima tüketicilerinin ve firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korumak ve ülkenin çeşitli iklimlendirme, soğutma ve klima ihtiyaçlarının karşılanması için çevre korumasına ve ülke ekonomisine dikkat ederek gereken çalışmaları yapmaktır.

Tarihçe

İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kurulmuştur. 10 yıl boyunca "Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - ISKİD" adıyla çalışan dernek, Ocak 2004 Genel Kurulunda adını "İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - İSKİD" olarak değiştirmiştir.